"จิตสงบ คือจิตหยุดคิดหยุดปรุง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    20 ม.ค. 2563


 "จิตสงบ คือจิตหยุดคิดหยุดปรุง"

" .. คำว่า "จิตสงบ คือจิตหยุดคิดหยุดปรุง" ไม่คิดปรุงตามนิสัยที่เคยเป็นมา ขณะสงบจิตจะระงับความคิดปรุงชั่วคราว "แต่ถ้าสงบเบา ๆ การคิดปรุงก็ยังมีอยู่บ้างเพียงประปราย" แต่ไม่พอทำให้ใจต้องเสียความสงบสุขไปด้วยในเวลานั้น

"ถ้าสงบละเอียด ใจก็หยุดความคิดปรุงโดยสิ้นเชิง" จิตไม่ทำงานใด ๆ ทั้งสิ้น ทรงตัวอยู่ด้วยความสงบสุขที่น่าอัศจรรย์เท่านั้น "ความสงบประเภทนี้แลเป็นความสงบอย่างถึงใจของนักภาวนาทั้งหลาย" เมื่อเจอแล้วหากไม่สามารถทำให้เกิดได้อีก แม้เวลาล่วงไปสิบปีก็ไม่ลืมวันเวลาที่จิตเคยเป็นมานั้นได้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2610&CatID=3DT014902

วิริยะ12

20 ม.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5105 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย