จับใจให้อยู่เหมือนจับปลาไหล : ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

 จำปาพร    16 พ.ค. 2558

การที่จับใจให้อยู่นั้นก็เหมือนเราจะจับปลาไหล
จะโดดลงไปในขี้เลนจับเอาเฉยๆมันก็ดิ้นหนี
ต้องหาอะไรที่มันชอบอย่างที่เขาเอาหมาเน่าใส่ไห
แล้วฝังลงไปในขี้เลน ปลาไหลมันชอบมันก็มาเอง
ทีนี้เขาก็จับมันได้ง่าย ใจเราก็เหมือนกัน
ต้องหาอะไรที่มันชอบ เช่น ทำลมให้สบายๆ
จนมันสบายไปทั่วตัว ทีนี้ใจก็ชอบ
ความสบายมันก็มาเอง แล้วเราก็จับมันได้ง่ายๆ

...

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง   DT017019

จำปาพร

16 พ.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5364 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย