"ศิลกับหิริโอตตัปปะ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    15 ก.พ. 2561

 "ศิลกับหิริโอตตัปปะ"

" .. ศีล ที่ชัดอยู่ในนั้นเชื่อว่า "ทำบาปเป็นบาป ทำบุญเป็นบุญจริง" เมื่อเชื่ออย่างนี้แล้ว "หิริโอตตัปปะ เกิดขึ้นในตัว" ไม่มีการกระทำความชั่ว เพราะละอายบาปกลัวบาป

เมื่อละอายบาปมันก็หมดเรื่อง การทำความชั่วก็ไม่มี "ศีล ทั้งปวงหมดก็รวมลงมาที่ หิริโอตตัปปะ" นี่พูดไว้เฉย ๆ นี่และพูดไปเป็นส่วน ๆ แต่ว่าลงมาอันเดียวกัน .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี    DT014902

วิริยะ12

15 ก.พ. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5318 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย