"ทำไมคนเราจึงมองไม่เห็นธรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    12 ม.ค. 2565

.
 "ทำไมคนเราจึงมองไม่เห็นธรรม"

คำถาม : (พระบุญตา ปสนฺนจิตฺโต)

เรื่องของธรรมะเป็นของมีอยู่ประจำในตัวของแต่ละบุคคล จะสูงจะต่ำหยาบหรือละเอียดก็ดี "ทำไมคนเราจึงมองไม่เห็นธรรมนั้น" เพราะเหตุใด ..

คำตอบ : (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

" .. เรื่องธรรมะเป็นของเห็นได้ยากเหมือนกัน "ธรรมะมีประจำไม่ใช่เฉพาะบุคคลเท่านั้น แท้จริงธรรมะเป็นของมีอยู่ทั่วหมดในโลกอันนี้" ที่ท่านเรียกว่า "รูปธรรม นามธรรมนั่นเอง" ที่คนมองเห็นได้ยาก ก็เพราะพื้นฐานภูมิของใจมันยังมืดอยู่ด้วยกิเลส ซึ่งไม่สามารถจะรับรองหรือรับเอาธรรมะนั้นมาไว้คิดพิจารณาค้นคว้า ได้แก่ใจยังไม่สงบ

"ความสงบของใจเป็นพื้นฐานที่ตั้งของธรรมะ" ธรรมะเป็นความสงบ คือคนเราโดยมากหาธรรมะ "มีแต่คิดส่งส่ายออกไปภายนอก" ถึงรู้ก็ตามเถิด รู้ตามปริยัติที่บัญญัติไว้ในตำรา หรือว่าพิสูจน์ตามหลักฐานคือศัพท์หรือคำบาลีนั้น ยังไม่ใช่ตัวธรรมะที่แท้จริง "เป็นแต่รู้ตามตำรา" จะเอามาใช้ให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงยังไม่ได้ก่อน "ต่อเมื่อรู้ด้วยปัจจัตตังเฉพาะตนเท่านั้น" จึงจะนำเอามาใช้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ฉะนั้นจึงเป็นของเห็นได้ยาก .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
   DT014902

วิริยะ12

12 ม.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5305 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย