"นี่แหละคือความดี" (หลวงปู่เพียร วิริโย)

 วิริยะ12    27 ม.ค. 2563

 "นี่แหละคือความดี"

" .. ภาวนาก็ให้มีสติจดจ่ออยู่กับคำบริกรรม "พุทโธ" จดจ่อเข้าไปบ่อย ๆ เดี๋ยวมันก็สงบเองหรอก ถ้าดูลมหายใจก็ให้มีสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจ เข้า "พุท" ออก "โธ" ก็ได้ทำไป ๆ ทำ บ่อย ๆ ทำให้มาก ๆ "นี่แหละคือความดี"

ตั้งแต่เช้าจนคํ่า วันหนึ่ง ๆ ก็มีแต่ความดีนี่แหละ "เริยกว่าสร้างบารมี" เช้ามาก็ทำข้อวัตรกิจวัตรบิณฑบาต เย็นมาก็ทำข้อวัตรกิจวัตรนี่แหละ "รักษาตัวนี้ล่ะ นี่แหละความดีนะ" .. "

หลวงปู่เพียร วิริโย DT014902

วิริยะ12

27 ม.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4946 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย