"ความพอดีนั่นแหละคือธรรมะ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    3 ก.ค. 2563

.
 "ความพอดีนั่นแหละคือธรรมะ"

" .. การให้ธรรมะนี่ก็เหมือนกับให้ยารักษาคนไข้ "นายแพทย์รักษาคนไข้ก็ต้องรู้ว่ายาชนิดไหนเหมาะแก่ใคร" ต้องรู้จักคนไข้ รู้สมุฏฐานของโรค

"เหมือนกับเราทอดแห" ไปเหวี่ยงแหสะเปะสะปะคร่อมแม่นั้าเลย ไม่ได้หรอก ต้องคอยเวลา เห็นปลาบ้อน(ผุด)นั้นแหละ มันบ้อนตรงไหนก็เหวี่ยงลงตรงนั้นเลย ถึงจะได้

การสอนก็ต้องดูว่า "เขาจะรับได้แค่ไหน ดูความพอดีของเขา" เพราะความพอดีนั่นแหละคือธรรมะ ถ้าไม่พอดีไม่เป็นธรรมะ .. "

"อุปลมณี"
หลวงปู่ชา สุภทฺโท
 DT014902

วิริยะ12

3 ก.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4716 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย