"แก่นบุญ-แก่นบาป" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    19 ก.ค. 2564

.
 "แก่นบุญ-แก่นบาป"

" .. แท้ที่จริงนั้นแก่นสารของพระพุทธศาสนาแล้ว "คือการปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้บริสุทธตามคำสอนของพระพุทธองค์" เราปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้ถึง แก่นพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้ว แต่คนส่วนมากเขาไม่เห็นด้วย "เหตุนั้นปฏิบัติพระพุทธศาสนา มักได้แต่เปลือกของศาสนา" แก่นแท้ของพระศาสนานั้นไม่ค่อยจะได้หรอก

วัดของเราเป็นวัดปฏิบัติ ตั้งแต่ตั้งวัดนี้มาราว ๑๕ ปีแล้ว ทำบุญใหญ่โตมา ๒ หน ฉลองโบสถ์ครั้งหนึ่ง แต่ไม่ใหญ่โตเท่าขนาดนี้ นี่ฉลองมณฑปเป็นครั้งที่ ๒ แต่แก่นบุญเราทำไม่ได้เว้นแต่ละวันเลย

"แก่นบุญคือจิตเรา" เข้าถึงจิตปฏิบัติให้ถึงจิต "อันนั้นแหละเป็นแก่นบุญ แก่นบาปก็อยู่ในนั้นด้วย" ทั้งบุญและบาปอยู่ด้วยกัน นั้นแหละ .. "

"พุทธศาสนาสอนที่ใจ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 DT014902

วิริยะ12

19 ก.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5269 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย