"เหตุที่พ้นทุกข์ไม่ได้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    29 ก.ค. 2563

.
 "เหตุที่พ้นทุกข์ไม่ได้"

" .. "เหตุที่คนเราจะพ้นทุกข์ในสงสารไม่ได้นี่" ก็เพราะมันไม่ยอม "ไม่ยอมพากเพียรพยายามปลงวางขันธ์ห้านี้" มีแต่ยึดแต่ถือเอาไว้อยู่อย่างนั้น ถือไว้เท่าไรก็ยิ่งสะสมกิเลสให้หนาขึ้นเท่านั้น ก็ไม่สามารถที่จะทำความดีให้สูงขึ้นไปได้เลย

"เพราะว่ากิเลสเหล่านั้นมันมาขัดขวางอยู่เรื่อยไป" จะทำความดี คือว่าทำใจให้สงบระงับจากความโลภ ความโกรธ ความหลง เหล่านี้น่ะ มันทำไปไม่ได้ มันเป็นอย่างนั้น "ผู้ที่จะบรรเทากิเลสเหล่านี้ลงได้นั้น จะต้องมาปล่อยวางขันธ์ห้านี้ลงไป" อย่าไปสำคัญว่าเป็นเราเป็นของของเรา นี่แหละมันถึงจะบรรเทากิเลสเหล่านั้นลงได้ .. "

"บุญญาพาชีวิตรอด"
(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย DT014902

วิริยะ12

29 ก.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4888 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย