"ทุกคนมีหน้าที่ต้องช่วยกันแก้ไข" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    30 ต.ค. 2563

.
 "ทุกคนมีหน้าที่ต้องช่วยกันแก้ไข"

" .. "ทุกวันนี้บ้านเมืองเราร้อนแรงนัก" เช่นเดียวกับบ้านเมืองทั่วโลก "ก็คงจะต้องเชื่อว่า กรรมหนักหนาที่ร่วมกันทำมาได้ครอบงำเอาแล้ว" กรรมของใครอย่างไรก็สุดวิสัยที่ปุถุชนทั่วไปจะรู้ถูกต้องตามเป็นจริง จึงควรจะร่วมกันสำนึกอย่างผู้ห่วงใยประเทศชาติว่า "เราทุกคนมีหน้าที่ต้องช่วยกันแก้ไข" ให้ความเดือดร้อนรุนแรงสงบเย็นลงบ้างก็ยังดี

"เมื่อเกิดมามีบุญนักแล้ว ได้พบพระพุทธศาสนาแล้ว" ก็มีบารมีที่จะช่วยดับทุกข์ดับร้อนใด ๆ ให้ผ่อนคลายได้ "ด้วยการอบรมเมตตาให้เต็มชีวิตจิตใจ" ไม่ก่อเวรก่อภัยด้วยการผูกเวร ระลึกไว้ทุกลมหายใจเข้าออกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่า "ผู้ใดผูกอาฆาตว่า เขาได้ด่าเรา ได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา ได้ลักของเรา ดังนี้ เวรของผู้นั้นย่อมไม่ระงับ"

"ผู้ผูกเวรคือผู้ผูกโกรธ ย่อมทำบาปได้ทุกประการ" แม้หนักหนาเพียงใด แก่ผู้ใดก็ได้ อำนาจของการผูกเวรหรือการผูกโกรธยิ่งใหญ่นัก "ก่อให้จิตมืดมิดนัก" ไม่รู้ผิด ไม่รู้ชอบ ไม่รู้บุญ ไม่รู้บาป .. "

"แสงส่องใจ"
เมษายน ๒๕๔๘
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร DT014902

วิริยะ12

30 ต.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5272 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย