"ผู้มีพุทโธแล้ว" (หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม)

 วิริยะ12    7 พ.ย. 2563

.
 "ผู้มีพุทโธแล้ว"

" .. ขอนักกรรมฐานทั้งหลาย "ผู้มีพุทโธแล้ว" สวรรค์ ๖ พรหม ๑๖ พระนิพพาน ก็จะเป็นของท่าน ถ้าหากนักธรรม "นักกรรมฐาน ละพุทโธ ธัมโม สังโฆ แล้ว มันไกลพุทธศาสนาตั้งหมื่นวาแสนวา" จะนั่งภาวนา เอาสวรรค์ ๖ พรหม ๑๖ พระนิพพาน จนกระดูกหักก็ไม่ได้สวรรค์นิพพานหรอก

"ถ้ามีพุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นผู้รู้สวรรค์ รู้นิพพาน" ปรารถนาสวรรค์ ปรารถนานิพพาน ก็จะได้สวรรค์และนิพพานตามความมุ่งมาดปรารถนา "ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในพุทโธเถิด" อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ .. "

"หนังสือบูรพาจารย์"
หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
 
   DT014902

วิริยะ12

7 พ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5384 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย