"เกิดมามีแต่ทุกข์" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    24 พ.ย. 2563

"เกิดมามีแต่ทุกข์"

" .. เกิดมาภพใดชาติใดก็ทุกข์แย่เต็มประดา "ทุกข์ตั้งแต่วันเกิดถึงวันแก่ ทุกข์จากวันแก่ถึงวันแตกดับวันตาย" ทุกถ้วนหน้าไม่มีใครหนีข้ามมันไปได้

จึงให้เรามาสนใจ "ในการรวมจิตรวมใจของเรามาให้สงบระงับ" ตั้งมั่น เที่ยงตรง อยู่ภายในดวงใจให้ได้ "ทุกลมหายใจเข้า ทุกลมหายใจออก" จนกระทั่งจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาให้ได้ .. "

"หลวงปู่สอนว่า .. "
หลวงปู่สิม พุทธาจาโรDT014902

วิริยะ12

24 พ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5177 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย