"สติเป็นเหตุให้ปัญญาเกิด" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    18 ธ.ค. 2563

.
 "สติเป็นเหตุให้ปัญญาเกิด"

" .. สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้ คือสติ "สตินี้เป็นธรรมเป็นสภาวธรรมอันหนึ่ง" ซึ่งให้ธรรมอันอื่น ๆ ทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียง "สตินี้ก็คือชีวิต ถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตาย ถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาท" ในระหว่างขาดสตินั้น พูดไม่มีความหมาย การกระทำไม่มีความหมาย

ธรรมคือสตินี้ คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตาม "สติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้ เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้" ทุกสิ่งสารพัด ธรรมทั้งหลายถ้าหากว่าขาดสติ ธรรมทั้งหลายนั้นไม่สมบูรณ์ .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท 
http://anuchah.com/meditation/   DT014902

วิริยะ12

18 ธ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5304 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย