"ถ้าเราคุมจิตได้ ก็ไม่ไปทุคติ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    31 มี.ค. 2564

.
 "ถ้าเราคุมจิตได้ ก็ไม่ไปทุคติ"

" .. "สติคอยควบคุมจิตตัวนั้น ให้อยู่ในอำนาจของเรา" ให้คิดก็ได้ ไม่ให้คิดอยู่เฉย ๆ ก็ได้ จะปรุงจะแต่งก็ได้ ไม่ปรุงไม่แต่งอยู่ฉย ๆ ก็ได้ "เรียกว่าเราคุมตัวจิตได้แล้ว"

เราคุมจิตอยู่ในอำนาจของเรา "คนเราเวลาตาย ถ้าเราคุมจิตได้แล้วมันก็ไม่ไปทุคติ" ถ้าคุมจิตไว้ไม่อยู่ ก็ไม่ทราบจะไปเกิดในคติไหน .."

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 


• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• 93(08/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ยากแล้วมันเป็นปัญหาที่ตรงไหน ยากมันเป็นปัญหาตรงที่อยากให้มันง่าย

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย