"ถ้าเราคุมจิตได้ ก็ไม่ไปทุคติ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    31 มี.ค. 2564

.
 "ถ้าเราคุมจิตได้ ก็ไม่ไปทุคติ"

" .. "สติคอยควบคุมจิตตัวนั้น ให้อยู่ในอำนาจของเรา" ให้คิดก็ได้ ไม่ให้คิดอยู่เฉย ๆ ก็ได้ จะปรุงจะแต่งก็ได้ ไม่ปรุงไม่แต่งอยู่ฉย ๆ ก็ได้ "เรียกว่าเราคุมตัวจิตได้แล้ว"

เราคุมจิตอยู่ในอำนาจของเรา "คนเราเวลาตาย ถ้าเราคุมจิตได้แล้วมันก็ไม่ไปทุคติ" ถ้าคุมจิตไว้ไม่อยู่ ก็ไม่ทราบจะไปเกิดในคติไหน .."

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี DT014902

วิริยะ12

31 มี.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  4898 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย