"ตามรอยปฏิปทาของพระอริยะ" (หลวงปู่จนทร์ศรี จันททีโป)

 วิริยะ12  

.
 "ตามรอยปฏิปทาของพระอริยะ"

" .. "ขึ้นชื่อว่าความชั่วทั้งหลาย เราทุก ๆ คนไม่ต้องการกันทั้งนั้น" เมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงได้มีจิตคิดที่จะละความชั่ว ซึ่งมันมีอยู่ในหัวใจเรานั้น ให้มันปราศจากห่างไกลออกไปทุกวัน ทุกเวลา

เมื่อทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่า "เป็นผู้เจริญรอยตามปฏิปทา คือข้อปฏิบัติของพระอริยะเจ้าทั้งหลาย" ซึ่งพวกเราเคารพนับถือว่า เป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตของพวกเรา เมื่อเราได้มากระทำดังนี้ "จิตใจของเรานั้นก็จะได้ดีขึ้น" ตามลำดับ .. "

"เมตตาธรรม"
หลวงปู่จนทร์ศรี จันททีโป
 

5,419


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย