"การสร้างพลังใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "การสร้างพลังใจ"

" .. "หัดภาวนาคือการสำรวมใจให้มาอยู่ในที่เดียว" อย่าให้จิตส่งส่ายออกไปภายนอกเหมือนกับน้ำมีหลายสายเราปิดให้มีสายเดียวมันก็มีพลังแรงขึ้น หรือมิฉะนั้นก็เปรียบเหมือนกับไฟฟ้าของเรา "ไฟฟ้าถ้าหากเปิดหลาย ๆ ดวงมันก็หรี่ลงไป" ถ้าเปิดดวงเดียวแล้วแสงมันก็สว่างจ้ามีพลังขึ้น

"ใจคนเราถ้าหากส่งส่ายไปมาก ๆ พลังใจมันก็น้อยไป" ต้านทานสู้กับอารมณ์ไม่ได้ ถ้าหากเราสำรวมอยู่ในจุดเดียว อารมณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านไปผ่านมามันก็ไม่ปรากฏ ด้วยอำนาจของพลังใจอยู่ในจุดเดีย เพราะฉะนั้น "การทำภาวนาคือการสร้างพลังใจของเราให้มีขึ้น" .. "

"ถามตอบต่างประเทศ ๓"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 

5,427


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย