"จิตกับกิเลส" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    23 ก.ย. 2564

.
 "จิตกับกิเลส"

" .. "จิตปรุงกิเลส" คือการที่จิตบังคับให้กาย วาจา ใจ กระทำสิ่งภายนอก ให้มี ให้เป็น ให้ดี ให้เลว ให้เกิดวิบากได้แล้วยึดติดอยู่ว่า นั่นเป็นตัว นั่นเป็นตน ของเรา ของเขา

"กิเลสปรุงจิต" คือการที่สิ่งภายนอกเข้ามาทำให้จิตเป็นไปตามอำนาจของมัน แล้วยึดว่ามีตัว มีตนอยู่ สำคัญผิดจากความเป็นจริงอยู่รํ่าไป .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) DT014902

วิริยะ12

23 ก.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5279 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย