"แปลนของมรรคผลนิพพาน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    19 ต.ค. 2564

.
 "แปลนของมรรคผลนิพพาน"

" .. "ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นของกลาง" ธรรมก็บอกว่าเหมือนแปลนก็บอกแล้ว "แปลนแห่งศาสนาอยู่กับธรรมทั้งหมด" กระจายออกไปตั้งแต่บาป บุญ นรก สวรรค์ พรหมโลก นิพพาน เปรต สัตว์ประเภทต่าง ๆ เต็มทั่วโลกธาตุนี้ "เป็นแปลนที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น" ถอดออกมาสอนโลกทั้งนั้น

"เป็นแปลนของมรรคผลนิพพาน" แต่ใครไม่ได้สนใจปฏิบัติตามนั่นซิ "แล้วกอบโกยเอาตั้งแต่บาปแต่กรรม" โดยลบล้างว่าบาปบุญไม่มี ๆ ยิ่งโกยเอา ๆ พวกกองรับเหมาใหญ่คือพวกมีอำนาจวาสนาเก่ง ๆ มากกว่าพระพุทธเจ้า ลบล้างพระพุทธเจ้าทั้งหมด .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=361&CatID=2DT014902

วิริยะ12

19 ต.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5267 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย