"คาถารักษาโรคกรรม" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "คาถารักษาโรคกรรม"

" .. ครั้งหนึ่งเมื่อหลวงปู่ฝั้น อาจาโร พักอยู่บ้านจีด "มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งไอทั้งวันทั้งคืน" แม้ขณะฟังเทศน์ก็ไอตลอดเวลารบกวนสมาธิของผู้อื่นเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเทศน์จบ พระอาจารย์ฝั้นจึงถามว่า ..

"ทำไมไม่รักษา" โยมนั้นก็ตอบว่า "กินยานับขนานไม่ถ้วนก็ยังไม่หาย" ท่านจึงบอกโยมผู้นั้นว่า "คงเป็นกรรมที่ทำมาแต่ปางก่อน" ขอให้หัดภาวนา แล้วท่านบอกคาถาให้บริกรรมว่า "ปฏิกะ มันตุ ภูตานิ"

"ท่านให้ภาวนาตั้งจิตบริกรรม" โดยกำหนดจิตที่ใดที่หนึ่ง "วันแรก" นั่งบริกรรมได้สักพักก็ยังไออยู่ตลอด "วันที่สอง" ปรากฏว่ามีอาการค่อยชุ่มคอขึ้น อาการไอห่างไปบ้าง "พอถึงวันที่สามอาการไอก็หายราวกับปลิดทิ้ง" รู้สึกคอชุ่มขึ้น

"โยมผู้นั้น นั่งบริกรรมอยู่จนดึกดื่น" ใคร ๆ เขาหลับกันหมดก็ยังไม่ยอมหลับ "ในที่สุดอาการไอก็หายโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา" .. "

"หลวงปู่ฝั้น อาจาโร" วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร
หนังสือภาพชีวประวัติและปฏิปทา พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร    

7,440


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย