"ศีลทำให้เป็นคนดีงามตราบเท่าชรา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    31 ธ.ค. 2564

.
 "สีลํ ยาว ชรา สาธุ" ศีลทำให้เป็นคนดีงามตราบเท่าชรา ดังนี้ ..

" .. "ผู้ไม่มีศีลได้ชื่อว่าเป็นผู้สกปรก" ดังท่านแสดงไว้ในเรื่องโทษของศีลว่า ผู้ล่วงละเมิดในศีลข้อนั้น ๆ นอกจากจะเป็นผู้สกปรก เดือดร้อนด้วยโทษนั้น ๆ แล้ว "เมื่อตายไปแล้วจะต้องไปสู่ทุคติ มีนรกเป็นที่สุด" เมื่อเสวยผลของกรรมนั้นพอควรแล้ว จึงจะพ้นจากนรกนั้นมาเกิดเป็นคนแล้วได้รับเศษกรรมนั้นอีก ดังนี้ ..

๑. "โทษของการฆ่าสัตว์ ทรมานสัตว์" จะเป็นผู้มีอายุสั้นพลันตาย เป็นคนขี้โรค ทรมาน รูปร่างก็น่าเกลียด ไม่มีใครเมตตาเอ็นดู

๒. "โทษของการฉ้อโกง ลักขโมยของเขา" จะเป็นคนจนทรัพย์อับปัญญา อนาถาหา ที่พึ่งมิได้ หาทรัพย์มาไว้ได้ ก็จะมีแต่คนมาฉ้อโกง ลักขโมยเอา และฉิบหายด้วยภัยต่าง ๆ

๓. "โทษของการประพฤติมิจฉาจาร" เมื่อได้ลูกเมียมาจะได้แต่คนว่ายากสอนยาก ประพฤตินอกใจ ทำให้ชอกช้ำใจ เป็นทุกข์มาก

๔. "โทษของการกล่าวเท็จเป็นต้น" เมื่อเกิดมาเป็นคนพูดจาสิ่งใดไม่มีคนเชื่อถ้อยฟังคำ มีแต่เขาจะมาหลอกลวงให้เสียทรัพย์ เสียดสีด่าว่าหยาบคายต่างๆ นานา เป็นต้น

๕. "โทษของการดื่มสุราเมรัย" จะเป็นคนบ้าใบ้เสียจริตผิดมนุษย์ อีกทั้งเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาไม่น่าคบ

นี่โทษของการไม่ตกแต่งฝึกฝนอบรม กาย วาจา ใจ ตามศีลธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า "จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สกปรกเศร้าหมอง ทั้งที่เป็นมนุษย์และละโลกนี้ไปแล้ว"

ด้วยเหตุนี้ "จึงควรแต่งกาย วาจา ใจให้สะอาดเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ เพราะถ้าไม่สะอาดแต่เมื่อยังอยู่ในโลกนี้ ตายไปแล้วก็จะเป็นผู้สกปรก" ไม่สะอาด ในโลกหน้าต่อไปอีก .. "

(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย 
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15580&sid=339eb1ff6e667187d184a39cdec37040
   DT014902

วิริยะ12

31 ธ.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5332 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย