"ใจนี้เป็นเหตุ" (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)

 วิริยะ12    7 ม.ค. 2565

.
 "ใจนี้เป็นเหตุ"

" .. แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ก็ชี้เข้ามาที่ใจนี่แหละ "ใจนี้เป็นเหตุ" ให้ใจนี้ละ ให้ใจนี้วาง ให้ใจนี้ถอน ถอนทุกสิ่งทุกอย่างหมด มันจึงจะได้ ถอนทีแรกก็เอาใจนี่แหละถอน

"ถอนอยู่ที่ใจนี้ ละอยู่ที่ใจนี้" วางอยู่ที่ใจนี้ ให้ใจนี้รักษา ต้องรักษาตา รักษาหู รักษาจมูก รักษาลิ้น รักษากายวาจานี้แหละ รูปมาทางตานี่ ก็นึกที่ใจ พอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดี ก็ที่ใจนี่แหละ เอาศีลนำออกมาให้หมดจากใจของตน "ละออกจากใจนี่แหละ" เอาใจนี่วาง เอาใจนี่ถอนมันให้หมด

เวลาไปหาหมู่มาก พูดไปพูดมาแล้วก็หลง "มันหลงใหลอยู่เท่านั้นแหละ ต้องน้อมเข้ามาที่ใจของตน" สิ่งใดก็ตามเถอะ ให้น้อมเข้ามาสู่ใจ "แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ชี้เข้ามาที่กายที่ใจนี่แหละ" .. "

"รักษาจิตให้ดี"
(หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)

วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=57934DT014902

วิริยะ12

7 ม.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5280 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย