"ทางไปนรก ทางไปสวรรค์" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    31 ม.ค. 2565

.
 "ทางไปนรก ทางไปสวรรค์"

" .. พระพุทธเจ้าแสดงไว้ "ทางไปนรก ทางไปสวรรค์ ทางไปพรหมโลก ทางไปพระนิพพาน พระองค์ก็บอกไว้แล้ว" ให้วางกายให้เป็นสุจริต วาจาให้บริสุทธิ์ ใจให้บริสุทธิ์ นี้ทางไปสวรรค์ ทางมามนุษย์ ทางไปพระนิพพานให้บริสุทธิ์อย่างนี้ "ทางไปนรกนั่น เรียกว่าทุจริตนั้น ทางกาย ทางวาจา ทางใจ" อันนี้ทางไปนรก เราจะเว้นเสีย .. "

"ควบคุมใจ"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
    DT014902

วิริยะ12

31 ม.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5338 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย