"ความสงบมีสองประการ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    10 ก.พ. 2565

.
 "ความสงบมีสองประการ"

" .. "ความสงบนี้มีอยู่สองประการ" สงบอย่างหนึ่งคือสงบ ด้วยสมถกรรมฐาน "คือผลเกิดจากสมถะ" ความสงบอีกอย่างหนึ่ง "เกิดจากปัญญา เป็นสัมมาทิฏฐิ"

ความสงบที่เกิดจากสมาธินั้นเป็นความสงบที่มีกำลังน้อย "เป็นความสงบที่ไม่แน่นอน" ไม่มีกำลังมาก เป็นความสงบที่โง่ เป็นความสงบที่ปราศจากปัญญา "ความสงบที่เกิดจากวิปัสสนานั้นเป็นความสงบที่แน่นอน" เป็นความสงบที่ตายตัวเพราะเกิดจากปัญญา .. "

"สุภัททานุสรณ์์"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 DT014902

วิริยะ12

10 ก.พ. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  4889 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย