"ใจสงบ ทุกข์ไม่เกิด" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    7 ส.ค. 2565

.
 "ใจสงบ ทุกข์ไม่เกิด"

" .. "ภาวนา" คือการคิดให้มันถูกต้อง คิดให้มันดีงาม เรียกในทางธรรมะว่า "การภาวนา เอาพุทโธให้ภาวนาพุทโธ" แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

"ถ้าใครภาวนาพุทโธแล้ว" ไม่มีน้ำตาไหลใจไม่ขุ่นมัว ใจปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง "เป็นใจที่สงบระงับ" ถ้าเรารู้เรื่องของมันก็เป็นอย่างนี้ "ความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้" แต่เราไม่ค่อยได้พิจารณาอย่างนี้ .. "

"ภาวนาพุทโธ น้ำตาไม่ไหล"
(หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 
.
https://www.baanjomyut.com/pratripidok/cha/19.htmlDT014902

วิริยะ12

7 ส.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  4799 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย