"เปลี่ยนความเห็นผิดเป็นถูก" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    16 ธ.ค. 2565

.
 "เปลี่ยนความเห็นผิดเป็นถูก"

" .. ธรรมะนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหน "อยู่ที่กายที่ใจนี่ จะสุขก็อยู่ตรงนี่ จะทุกข์ก็อยู่ตรงนี่" ฉะนั้น "ถ้าความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิแล้ว มันก็ไม่มีเรื่องผิด คือมันคิดถูก" มันก็ไม่ขัดข้อง มันก็สบายสงบระงับ เรื่องราวต่าง ๆ ก็สงบไป

เมื่อฟังธรรมะเข้าใจ มันก็เปลี่ยน "ถ้าคนเห็นโทษในการกระทำของตนแล้วมันก็เปลี่ยน" เหมือนกันกับคนกินเหล้า ถ้าหากว่าไม่เห็นโทษของการกินเหล้า มันก็เหมือนกันอย่างนั้น ไม่มีใคร ไปห้ามได้

อันนี้คือ "เราเปลี่ยนความเห็นผิดมาเป็นความเห็นถูก เปลี่ยนความชั่วมาเป็นความดี เปลี่ยนปุถุชนมาเป็นอริยชน" เพราะความเห็นถูกนั่นแหละทำให้มันเปลี่ยน "เปลี่ยนสูงขึ้นนี่เรืยกว่าบุญ" .. "


"อุปลมณี สัมมาทิฏฐิ"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    DT014902

วิริยะ12

16 ธ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5338 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย