"แค่ลมหายใจเข้าออก" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "แค่ลมหายใจเข้าออก"

" .. คนใดประมาท มัวเมา "ไม่ได้นึกถึงความเกิดเป็นทุกข์" ความแก่เป็นทุกข์ ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ "จิตใจจะเศร้าหมองขุ่นมัวว้าวุ่นไปหมด"

ฉะนั้น จงนึกจงเจริญอย่เสมอว่า "ชีวิตนั้นน้อยนิดเดียว" ไม่ใช่มากมายประก่ารใด "ชีวิตจริงก็อยู่แค่ลมหายใจเข้าออก" แค่นี้เอง .. "

"หลวงปู่สอนว่า"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 

5,457


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย