."จิตอันเดียวเป็นศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "จิตอันเดียวเป็นศาสนา"

" .. จุดในพุทธศาสนานั้นไม่มีอะไรหรอก คือ "ตัวจิต" ท่านว่า: "เอตํ พุทฺธานสาสนํ" จิตอันเดียวเท่านั้นแหละเป็นศาสนา

"จิตเศร้าหมอง จิตผ่องใสก็จิตนี้" จิตมัวหมองหรือกิเลสก็จิตอันนี้ "จิตผ่องใสหรือกิเลสก็ตัวเดียวตัวนี้ ไม่ต้องมีหลายอย่าง" ที่หลายอย่างหลายประการนั้น คือ "ต้องการอยากจะให้เห็นหลายแง่หลายมุมของจิต" พูดมากไปก็หลายอย่าง หลายเรื่อง ความเป็นจริงนั้น หากว่าจับจุดอันหนึ่งได้แล้วนั้น ไม่มีมากมายอะไร

"จิตตัวเดียวเท่านั้นแหละ คิดดี คิดชั่ว คิดหยาบ คิดละเอียด ก็จิตตัวนี้แหละ" ครั้นหากไม่คิดมันก็หมดเรื่อง อันการที่จะไม่ให้คิดนั้น ก็จับจุดตรงนั้นน่ะ "ที่จะไม่ให้คิดนั่นแหละมันจึงหมดเรื่อง" ถ้าคิดมันก็หลายเรื่องหลายอย่าง ไม่มีที่สิ้นสุด .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 

5,413


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย