"ปากกาหมดหมึก" (พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร)

 วิริยะ12    1 ต.ค. 2565

.
 "ปากกาหมดหมึก"

" .. การชำระใจ "การพิจารณาธรรม พิจารณาไป ๆ จนรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องของธรรม" ก็หมดทางที่จะรักษา หมดทางที่จะแก้ไข "เหมือนกันกับปากกาของเราหมดหมึก" ถึงเราจะเขียนต่อไปก็เขียนได้ "แต่ทว่าหมึกไม่มี มันไม่ติดกระดาษ" มันเป็นอย่างนั้น

"ความคิดปรุงของท่านที่เสร็จกิจพระศาสนาก็ทำนองเดียวกัน" รูป .. เวทนา .. สัญญา .. สังขาร .. วิญญาณ .. ก็ยังมีอยู่ พระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ "แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีอุปทาน สิ่งเหล่านี้เป็นขันธ์ธรรมดา ไม่มีอุปทานเข้าไปยึด เหมือนไม่มีหมึก"

เพราะทราบตามเป็นจริงของมัน สิ่งเหล่านี้เมื่อยังมีจิตมีขันธ์อยู่ก็ต้องใช้มันไป "แต่จะหลงไหลยึดถือนั้น เป็นไปไม่ได้" ท่านจึงบริสุทธิ์อยู่ตลอดกาลตลอดสมัย .. "

"หยดน้ำบนใบบัว" (แสงธรรมส่องทาง)
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
 DT014902

วิริยะ12

1 ต.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5269 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย