"เพราะบุญช่วย" (ท่านพ่อลี ธัมฺมธโร)

 วิริยะ12  

.
 "เพราะบุญช่วย"

" .. พระพุทศาสนา "ไม่ใช่เรื่องของการอ้อนวอน ร้องขอ หรือให้กันได้" ทุกคนจะต้องทำด้วยตัวของตัวเอง จึงจะได้รับผล เหตุนั้นท่านจึงสอน "ให้พากันทำบุญ เพราะบุญเป็นสิ่งที่จะอำนวยผลให้สำเร็จได้ตามความปรารถนา"

ลองสังเกตุดูซิ "บางคนทำอะไรก็ทำสำเร็จไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง บางคนก็ทำอะไรไม่สำเร็จเลย" ทำโน่นก็ไม่สำเร็จ ทำนี่ก็ไม่สำเร็จ "ก็เพราะบุคคลนั้นไม่มีบุญช่วย"

พระพุทธเจ้า "จึงทรงสรรเสริญคนที่ทำบุญบ่อย ๆ มาก ๆ ว่า เป็นคนดีจะคิดทำอะไรก็สำเร็จดังใจนึก" เป็นคนมีความสุข .. "

ท่านพ่อลี ธัมฺมธโร 

5,431


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย