"รถมันว่างพุทโธ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    18 เม.ย. 2566

.
 "รถมันว่างพุทโธ"

" .. "ให้พากันมีความอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน ทั้งประเทศไทยเรารับปีใหม่นะวันนี้" ให้พากันยิ้มแย้มแจ่มใส "นึกถึงพุทโธ ธัมโม สังโฆ" นี่ทั่วประเทศเขตแดนของเรายิ่งดี

"ไปที่ไหน ให้มีพุทโธติดเนื้อติดตัว" เวลาเรามาไม่มีพุทโธมา "รถมันว่างพุทโธ" แต่เต็มด้วยคน "คนเต็มรถ แต่พุทโธไม่มีในรถนั้นเลย เรียกว่า รถร้าง" รถไม่มีความหมาย

"กลับไปนี้ให้ได้พุทโธเต็มหัวใจ คนเต็มรถ พุทโธเต็มรถไปสบาย" มีความสุขความเจริญทั่วหน้ากัน เอาละเท่านั้นละ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

18 เม.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5277 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย