"ใจไม่สงบแล้ว มันไปก่อกรรมอยู่งั้น" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12    8 ต.ค. 2566

.
 "ใจไม่สงบแล้ว มันไปก่อกรรมอยู่งั้น"

" .. สิ่งทั้งหลายทั้งหมด "ใจถึงก่อน ใจเป็นรากฐาน ใจเป็นประธาน" มันไม่ได้เป็นเพราะอื่น เราปล่อยใจมันอ่อน มันก็อ่อน "ต่อไปอย่าให้มันอ่อนนะ ทำใจให้เข้มแข็ง" พิจารณาให้หมดที่ได้อธิบายให้ฟังแล้ว

"สังขารร่างกายอันนี้ไม่ใช่เป็นตัวของเรา" ถ้าเป็นตัวของเรามันก็ไม่เป็นไปเพื่อโรคเพื่อภัยน่ะซิ "เราอยากหายโรคหายภัยก็ต้องทำใจให้สงบ" ถ้าใจเราสงบ โรคภัยทั้งหลายมันก็หายไป เรื่องมันเป็นยังงั้น

"ถ้าใจไม่สงบแล้ว มันไปก่อกรรมก่อเวรอยู่งั้น" ก่อภัยอยู่ยังงั้นมันก็ไม่หมดซักที ความจะหมดภัยเกิดเพราะจิตของเราไม่มีภัย "จะหมดกรรมเพราะจิตของเราไม่มีกรรม" จะหมดความชั่วก็เพราะใจของเราไม่มีความชั่ว "จะหมดทุกข์ก็เพราะจิตเราไม่ทุกข์ แน่ะ เป็นยังงั้น" มันหมดตรงนี้

"คือจิตของเราไม่ทุกข์แล้วจะเอาอะไรมาทุกข์ล่ะ" จิตของเราไม่ชั่วจะเอาความชั่วมาจากไหนล่ะ มันก็ไม่มีน่ะซี่ .. "

"พิจารณากาย พิจารณาใจ"
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
 
   DT014902

วิริยะ12

8 ต.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5358 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย