"ให้เร่งรีบปฏิบัติธรรม" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    15 มี.ค. 2562

.
 "ให้เร่งรีบปฏิบัติธรรม"

" .. "ผู้ถือไม่มีบาป ไม่มีบุญ ก็มากมายเข้าแล้ว" แผ่นดินนับวันแคบ มนุษย์แม้จะถึงตายก็นับวันจะมากขึ้น นโยบายในทางโลกีย์ใด ๆ ก็นับวันประชันขันแข่งกันขึ้น

"พวกเราจะปฏิบัติลำบากในอนาคต" เพราะเนื่องด้วยที่อยู่ไม่เหมาะสมเป็นไร่เป็นนาจะไม่วิเวกวังเวง "ศาสนาทางมิจฉาทิฏฐิ ก็นับวันจะแสดงปาฏิหารย์ คนที่โง่เขลาก็จะถูกจูงไปอย่างโคและกระบือ" ผู้ที่ฉลาดก็เหลือน้อย

ฉะนั้น "พวกเราทั้งหลายจงเร่งรีบปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม" เหมือนไฟกำลังไหม้เรือน จงรีบดับเร็วพลันเถิด .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
    DT014902

วิริยะ12

15 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5321 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย