"ของมีค่ามากในโลกนี้" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    5 พ.ค. 2561

 "ของมีค่ามากในโลกนี้"

" .. "ผู้จะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร" ความเพียรเป็นยาขนานวิเศษของผู้มีปัญญา แต่ตรงกันข้าม ความเพียรเป็นยาพิษอย่างร้ายแรง แสลงโรคขี้เกียจของคนโง่

"ผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าของความเพียรแล้ว อาจคิดว่าความขยันหมั่นเพียรในภารกิจต่าง ๆ มันเป็นทุกข์ลำบากเหนื่อยยากมิใช่หรือ" จริงดังนั้น "คนตกน้ำไม่ยอมว่ายมีหวังตายโดยถ่ายเดียว" จะรอดมาได้แต่เฉพาะคนที่ว่ายน้ำได้หมายพึ่งตนเองเท่านั้น

"ทุกข์กับความเพียรเท่านั้นที่มีค่ามากในโลกนี้" หากไม่มีทุกข์กับความเพียรเสียแล้ว ใครๆ ในโลกนี้จะไม่ทำความดีเพื่อพ้นทุกข์ในโลกนี้และโลกหน้า ตลอดถึงพระนิพพานได้เลย .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
http://tesray.com/three-dhamma-forces/DT014902

วิริยะ12

5 พ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4861 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย