"เก็บบุญมากิน" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12  

.
 "เก็บบุญมากิน"

" .. "บำเพ็ญทาน" เปรียบเหมือนกินข้าว "บำเพ็ญศีล" เปรียบเหมือนกินของหวาน "บำเพ็ญภาวนา" เปรียบเหมือนกินน้ำ "การเจริญภาวนา" เรียกว่า "เก็บบุญมากิน" ถ้าเราไม่เก็บมากิน มันจะเน่าเสียหมด ถ้าไม่กลืนเข้าไปในหัวอกหัวใจมันก็ไม่อิ่ม

- "ตา" ได้เห็นครูบาอาจารย์ พระเจ้าพระสงฆ์
- "หู" ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม
- "จมูก" ได้กลิ่นธูปเทียนดอกไม้
- "ปาก" ได้สวดมนต์
- "ใจ" ได้เจริญเมตตาภาวนา

"บุญกุศล จะไหลเข้าดวงจิตดวงใจ" .. "

"ธรรมเทศนา" ณ วัดป่าคลองคู้ จังหวัดลพบุรี
(ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) ๒๕ สิงหาคม ๒๔๙๖    

5,373


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย