"การฝึกฝนอบรมจิตใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    26 ส.ค. 2566

 "การฝึกฝนอบรมจิตใจ"

" .. "การภาวนาคืออบรมจิตไม่ให้คิดให้ปรุงไปสิ่งภายนอก" นอกจากอรรถจากธรรมอย่างเดียว "ให้คิดเฉพาะภายในใจอยู่กับธรรม" เช่น "เรากำหนดพุทโธก็ให้จิตมีสติตั้งอยู่กับพุทโธ มีสติรักษาอยู่เสมอ"

เช่นเราว่า "พุทโธ ๆ ให้มีสติติดอยู่กับพุทโธ ธัมโม หรือสังโฆ" ก็ให้มีสติติดแนบอยู่อย่างนั้น "ท่านเรียกว่าภาวนา" ห้ามความคิดไม่ให้ปรุงไปในที่ต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ดี หักจิตใจเข้ามาสู่ความดีงามของตน "เรียกว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

26 ส.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5266 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย