"พื้นฐานของปัญญา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    14 ต.ค. 2566

.
 "พื้นฐานของปัญญา"

" .. "การทำใจสงบนี่นับว่าสำคัญ มันเป็นพื้นฐานของปัญญา" ถ้าใจไม่สงบแล้ว ปัญญาในทางธรรมจะเกิดไม่ได้ "เมื่อปัญญาในทางธรรม เกิดไม่ได้ ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริง" ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้

ได้แก่ อริยสัจธรรมทั้ง ๔ นั้น "จุดมุ่งหมายการอบรมฝึกฝน จิตใจนี่ เพื่อให้ใจให้สงบลง เพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้น" เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้ว "ก็จะได้รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง ๔" นี่จุดมุ่งหมายที่แท้จริง .. "

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ DT014902

วิริยะ12

14 ต.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5264 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย