"ความเป็นจริงของกาย" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 วิริยะ12    28 พ.ย. 2566

.
 "ความเป็นจริงของกาย"

" .. วันหนึ่งขณะที่หลวงปู่ฯ เข้าที่ภาวนา "ท่านได้นิมิตเห็นภรรยาเก่ามาปรากฏในวงภาวนา ในนิมิตนั้นแสดงถึงการสลายไปแห่งรูปกายให้ท่านได้เห็นอย่างชัดเจน" ท่านเล่าว่า ..

"อยู่ห้วยทราย กะนั่งภาวนาอยู่เนี่ย "จักหน่อยเกิดแสงสว่างภาพปรากฏเห็นภรรยาเก่าย่างเข้ามาหา" ทางนี้กะนั่งภาวนาอยู่ ทางนั้นกะย่างเข้ามามายืนอยู่ตรงหน้า ห่างอยู่หว่างวากว่านี่ล่ะ "จักหน่อยกะล้มลง" อัตภาพร่างกายนี่ตายแตกออกจากกันพาก ๆ เลย เป็นส่วน ๆ พังลงไป ๆ

"กระจัดกระจายไปตามแผ่นดิน" ทั้งเปื่อยทั้งเน่าอยู่พอปานนั้น "อันนั้นกะขาดออก อันนี้กะขาดออก ตกลงไปเป็นดิน เป็นน้ำ เป็นของเก่ามันหั่นแหล่ว" กลายเป็นธาตุเบิ้ดเลย "แต่ความจริงมันบ่มีบ่อนตายเลย ธาตุดินกะกระจายไปเป็นดินของเก่านั่นแหล่ว" ธาตุน้ำกะไหลไปของเก่ามันหั่นละ ธาตุลม ธาตุไฟ กะเป็นไปตามสภาพเดิมมัน "ผู้รู้คือใจกะรู้อยู่จังซั่นบ่เกี่ยวกัน"

"จักหน่อยพื้นดินกะมากลบทับถมกองธาตุนั้นหายไปเลย" ที่แท้กายมันเป็นอย่างนี้เด๊ะหาตัวสัตว์บุคคลในกองธาตุนี้อยู่ใด๋ได้ "บ่มีเลยเกิดสลดสังเวชล่ะทีนี้ สลดหลาย แต่นั่นล่ะ สัญญาทางราคะนี้ขาดออกเลย" บ่มีติด ใจบ่ได้เกี่ยวอีกเลย

นับแต่ขณะนั้นเป็นต้นมา "ใจของท่านได้ละจากรูปธรรมลงอย่างเด็ดขาด สติปัญญาได้ก้าวขึ้นไปพิจารณาในชั้นของนามธรรม" สติปัญญาได้กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติทันที .. "

"ผู้ทรงไว้ซึ่งความฉลาด"
หลวงปู่ลี กุสลธโร
    DT014902

วิริยะ12

28 พ.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5378 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย