ประวัติ หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร พระผู้มีปฏิปทามักน้อย สันโดษ อ่อนน้อม ถ่อมตน - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์

 npaaccount  

ประวัติ หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร พระผู้มีปฏิปทามักน้อย สันโดษ อ่อนน้อม ถ่อมตน - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์

การม้างกายของท่าน คือ การพิจารณาปล่อยวางธาตุขันธ์ ส่วนการภาวนาหรือทำจิตทำใจ ให้ดูอาการของจิต ก่อนตาย อย่าไปดูอาการของเวทนา ให้ดูจิตอย่างเดียว เวลาธาตุจะตีลังกาเปลี่ยนภพ จิตจะออกจากร่างให้พิจารณาตามจิต จะเห็นว่าจิตจะออกจากร่างอย่างไร ไปอย่างไร จิตจะเข้าๆ ออกๆ อย่างไร จะมืดๆ สว่างๆ อย่างไร จะมีอาการเหนื่อยหอบมาก ให้กำหนดตามจิต จะเห็นอาการจิตชัด แต่หากตามไม่ทันก็ให้ปล่อยไป

http://www.npa-account.com/thamma19.html   

ที่มา : การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

5,407


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย