ให้ภาวนาอยู่ภายในใจ : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

 จำปาพร    18 เม.ย. 2558ธรรมดากิเลสท่านเปรียบเหมือนอย่างน้ำ
มันไหลลงไปสู่ที่ต่ำ
ใจคนเราถ้าใครปล่อยให้มันไหลไป
คิดไป พูดไป ทำไปในทางที่ต่ำทราม
มันก็ไปได้นั้นแหละเพราะว่ามันชอบอย่างนั้น

เมื่อเราเห็นว่าอย่างต่ำมันพาความทุกข์เดือดร้อนให้บังเกิดเกิดขึ้น
เราก็อย่าไปตาม ตั้งใจของเราให้ดีขึ้น ให้เจริญขึ้น
ให้รู้จัก รู้แจ้ง รู้จริง รู้อยู่ในกายในจิต ในตัวของเราเอง
อย่าไปมัวหาความรู้ทางนอก เอาความรู้ภายใน
อันมันมีเต็มอยู่ในกาย วาจา จิตของเรานี้

ให้เป็นไปเพื่อความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติ
ไม่ใช่ว่า หลับตาอย่างเดียว ..ลืมตาก็เห็น หลับตาก็มีอยู่
จะหลับจะลืมเป็นเรื่องของตา หู จมูก ลิ้น หาย ใจ
"จิตใจของเราภายใน"ให้มีความตั้งมั่น ภาวนาอยู่ในหัวใจของตน
ให้ได้ตลอดทั้งกลางวัน กลางคืน ยืน เดิน นั่ง นอน ทุกอิริยาบถ

เมื่อทำอยู่เสมอ เจริญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน สิ่งที่ไม่รู้ก็หายไป
สิ่งที่รู้จักรู้แจ้งก็บังเกิดมีขึ้นในตัวในใจของเราทุกคนนั้นแหละ

...

พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

   DT017019

จำปาพร

18 เม.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5400 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย