อดทนต่อพิษของกิเลสให้ได้ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร  

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

ทีแรกนี้นะมันต้องห้ามจิตให้ได้ซะก่อนต้องอดต้องทน
ต่ออำนาจกิเลสมันมาผลักดันให้จิตคิดฟุ้งไปต่างๆนานา
ไม่ไปตามมัน เราจะอด ไม่คิดไปตามกิเลส
เตือนตนเข้าไปอย่างนี้นะ เมื่อเตือนตนแล้วมันก็อดสิ มันก็ไม่คิดน่ะ

มันจะเกิดทุกขเวทนายังไงในขณะนั้นก็อดเอาทนเอา
ไม่ให้มันหวั่นไหว นั่นแหละอำนาจของกิเลสน่ะ
อันที่มันเกิดความรู้สึกทุกขเวทนาขึ้นมาในขณะที่เราสะกดจิต
ข่มจิต หรือว่าอดกลั้นต่ออำนาจของกิเลสอยู่นั้นนะ
พิษของกิเลสน่ะมันจะแสดงออกมาให้เกิดทุกขเวทนา
ร้อนกายร้อนใจขึ้นมาอย่างนี้นะ ถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าไปท้อถอย

อดทนเพ่งมันอยู่นั่นแหละ เอ้า..สิ่งใดมันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็มีดับได้
มันไม่ใช่ว่าจะเที่ยงยั่งยืนอะไร กิเลสก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน
เมื่อสิ่งใดมันเกิดขึ้นมา สิ่งนั้นมันก็ดับไปเมื่อจิตไม่ยึดไม่ถือ   

5,399


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย