ผู้มีธรรมในใจ การงานได้มาก็สะอาด ครองสมบัติที่ได้มาก็เย็นใจ

 ลูกโป่ง    5 ก.พ. 2554
 ผู้มีธรรมในใจ การงานจึงสะอาด ได้มาก็สะอาด
ครองสมบัติที่ได้มาก็เย็นใจ 

 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ฉะนั้น ผู้มีธรรมในใจการงานจึงสะอาด ได้มาก็สะอาด
ครองสมบัติที่ได้มาก็เย็นใจเพราะเป็นสมบัติอันบริสุทธิ์แท้
จะเอาไปทำบุญให้ทานก็เป็นบุญเป็นกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วย
นำไปใช้ประโยชน์ในทางใดก็เย็นใจในทางนั้น
ได้มาหรือจ่ายไปก็เป็นความบริสุทธิ์ใจปราศจากมลทิน
ไม่กลัวว่าใครจะมาครหานินทาว่าร้าย
ว่าไปเที่ยวกอบโกยเอาของใครมานั่งอวดโลกเขา
ว่าตนเป็นเจ้ามหาสมบัติ
แบบดินเหนียวติดศีรษะสำคัญว่าตนมีหงอน
ความจริงก็คือ ดินเหนียวล้วนๆ ไม่ใช่หงอนอย่างแท้จริงเลย
ฉะนั้นสิ่งที่ได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์
แม้จะมาซึมซาบเข้าเป็นเนื้อเป็นหนังอันเดียวกับอวัยวะแล้ว
ก็ไม่บริสุทธิ์อยู่นั่นเอง


ด้วยเหตุนี้พ่อแม่หรือครูอาจารย์ที่ดีมองเห็นการณ์ไกล
จึงสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์และลูกหลานไม่ให้เป็นพาล
เที่ยวลักเล็กขโมยน้อย ตลอดถึงการจี้ปล้นคดโกง
เพื่อกอบโกยเอาทรัพย์สมบัติ
อันเป็นกรรมสิทธิ์ที่บริสุทธิ์ของคนอื่นมาเป็นของตน
และมากินมาใช้ต่างๆ โดยเฉพาะ
หรือมาเลี้ยงเพื่อนฝูงหรือลูกหลานในครอบครัว
ให้เป็นสมบัติกาฝาก อาหารกาฝาก
เครื่องใช้สอยกาฝาก
ซึ่งไม่ใช่เลือดเนื้อที่บริสุทธิ์อันดั้งเดิมของตนแท้
ให้เป็นเครื่องดูดซึม
หรือทำลายอวัยวะตลอดจิตใจให้เสื่อม
หรือลดคุณภาพคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ลงสู่ความเป็นสัตว์
เป็นเสือเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกอเวจี
มีประเภทต่างๆ นับไม่ถ้วนชนิด
ไม่มียางอายติดตัวไปตลอดภพชาติ
และกลายเป็นโรคเรื้อรังฝังอยู่ภายในชนิดแก้ไม่หาย


แม้ตายไปเนื้อร้าย
คือ ความชั่วที่เคยติดใจฝังนิสัยอยู่อย่างลึกลับ
จนเจ้าตัวไม่อาจรู้ได้นั้น
พาบันดาลจิตใจให้รักชอบในทางชั่ว
ไม่กลัวบาปหาบแต่กรรมอยู่ตลอดกัปตลอดกัลป์
ไม่มีวันปลงวางลงได้


 ที่มา...แว่นส่องธรรม
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

http://luangta.com/   DT0329

ลูกโป่ง

5 ก.พ. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5320 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย