โอวาทธรรม : สมเด็จพระสังราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
 Webmaster   10 ก.พ. 2560

โอวาทธรรม : สมเด็จพระสังราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อัมพโร )


ที่มา : เพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

DT0003

Webmaster

10 ก.พ. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  4132 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย