"ศีลเป็นกำลังไม่มีที่เปรียบ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    1 ม.ค. 2566

.
 "ศีลเป็นกำลังไม่มีที่เปรียบ"

" .. กำลังไม่มีที่เปรียบ "คือกำลังที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังอื่นใดทั้งสิ้น" กำลังของความโลภก็ตาม กำลังของความโกรธก็ตาม กำลังของความหลงก็ตาม "ไม่ยิ่งใหญ่เหนือกำลังของศีล"

ขอให้พิจารณาให้ดี "พิจารณาให้เกิดความอบอุ่นใจว่า ศีลจะช่วยให้สามารถชนะกำลังของอะไรอื่นทั้งสิ้น" ไม่ว่าจะเป็นกำลังที่ใหญ่ยิ่งเพียงไหน ความจริงเป็นเช่นนี้ "กำลังของศีลอาจเอาชนะกำลังอื่นใดได้ทั้งหมด" .. "

"แสงส่องใจ ส.ค.ส. ๒๕๔๑"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14509DT014902

วิริยะ12

1 ม.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5266 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย