โอวาทธรรม หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 DhammathaiTeam   24 ก.พ. 2560

🍁โอวาทธรรม 🍁

สุข เพราะไม่เบียดเบียน
สุข เพราะปราศจากราคะก้าวก่าย
ข้ามกามเสียได้
สุขอย่างยอดคือ
การนำความถือตัวออกเสีย

-หลวงปู่บุดดา ถาวโร -


ที่มา : เพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

DT0005

DhammathaiTeam

24 ก.พ. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  4124 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย