โอวาทธรรม หลวงปู่บุดดา ถาวโร

 DhammathaiTeam    24 ก.พ. 2560

🍁โอวาทธรรม 🍁

สุข เพราะไม่เบียดเบียน
สุข เพราะปราศจากราคะก้าวก่าย
ข้ามกามเสียได้
สุขอย่างยอดคือ
การนำความถือตัวออกเสีย

-หลวงปู่บุดดา ถาวโร -


ที่มา : เพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

DT0005

DhammathaiTeam

24 ก.พ. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  4908 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย