"ภาวนา คือการสร้างพลังใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    11 เม.ย. 2560

 "ภาวนา คือการสร้างพลังใจ"

" .. "หัดภาวนา คือการสำรวมใจให้มาอยู่ในที่เดียว" อย่าให้จิตส่งส่ายออกไปภายนอก "เหมือนกับน้ำมีหลายสาย เราปิดให้มีสายเดียวมันก็มีพลังแรงขึ้น" หรือมิฉะนั้นก็ เปรียบเหมือนกับไฟฟ้าของเรา "ไฟฟ้าถ้าหากเปิดหลาย ๆ ดวงมันก็หรี่ลงไป ถ้าเปิดดวงเดียวแล้วแสงมันก็สว่างจ้า" มีพลังขึ้น

"ใจคนเราถ้าหากส่งส่ายไปมาก ๆ พลังใจมันก็น้อยไป" ต้านทานสู้กับอารมณ์ไม่ได้ "ถ้าหากเราสำรวมอยู่ในจุดเดียว อารมณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านไปผ่านมามันก็ไม่ปรากฏ ด้วยอำนาจของพลังใจอยู่ในจุดเดียว" เพราะฉะนั้น "การทำภาวนา คือการสร้างพลังใจของเราให้มีขึ้น" .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี    DT014902

วิริยะ12

11 เม.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5365 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย