ภัยของศาสนา

     

ท่านคิดว่ามีอะไรบ้างคะ   




ภัยของศาสนา ท่านคิดว่ามีอะไรบ้างคะ

มีเยอะจ้า...ตอนนี้...เวลานี้ี้..กำลังเอาพระไม่ได้บวชมานั่งชุมนุมประท้วงอยู่จ้า

กำลังพูดเบี่ยงเบนคำสอนทุกรูปแบบ เชีร์ยให้เกิดความรุนแรงในชาติ....อะ อะ อะ อะ

"สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"


• บุญที่ให้ทานแก่ปลา (มัจฉทานชาดก)

• ดาวน์โหลด Ebook เรื่อง " ลุงยุทธสะดุดคิด" โดย อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• ถ้าจะเลือกจะตัดสินใจเชื่ออะไร ก็ต้องรู้ความจริงในเรื่องนั้น และไม่ใช่รู้ความจริงเท่านั้น ต้องรู้จริงด้วย

• หนังสือนกไทยในบันทึกและความทรงจำ

• นกคุ่มโพธิสัตว์ (วัฏฏกชาดก)

RELATED STORIES




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย