วิบากกรรมมีจริง จาก มิจฉาอาชีวะ

 terryh    16 ม.ค. 2556

วิบากกรรมมีจริง จาก มิจฉาอาชีวะ

การค้าขาย สัตว์ เพื่อ บริโภคเป็นอาหาร

เวปลิงค์ที่อยากแนะนำให้ได้ดู ได้ชม

เรื่องจริง ที่สะท้อนอะไรให้เรา ๆ ท่าน ๆ ได้ตระหนักถึง

สรรพสัตว์ ต่างหวงแหน รักชีวิต

หลากหลายเรื่องราว ที่อยากแนะนำให้ได้ดู ได้อ่าน


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=42994


   
สท้อนด้วยภาพ ที่ได้เกิดขึ้นจริง หลากหลายมิติ อย่าได้ประมาทกันเลย

ผลวิบากกรรม


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=43682


• ดนตรีที่ผ่อนคลายช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและความซึมเศร้า🌿รักษาจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณ

• ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - แปลไทย (ไพเราะมาก)

• อนุสาวรีย์มีจิตวิญญาณ

• ...ขอพร...

• เจดีย์ และสถูปสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

• ๘ พุทธสถานที่สำคัญ ในสมัยพุทธกาล

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย