ร่วมทำบุญ "มอบชีวิตใหม่ ไถ่ชีวิตโค-กระบือท้อง" ๑๐ ก.พ. ๕๖

 tst    1 ก.พ. 2556

ท่านคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย

ด้วยในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ทางวัดฉลองราชศรัทธาราม ๕๘๔ หมู่ ๘ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๒๒๐ ได้กำหนดจัดพิธีถวายสังฆทานและไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน ๑๙ ชุด ๑๙ ชีวิต และประกอบพิธีสะเดาะห์เคราะห์สืบชะตาใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๖ ให้กับคณะศรัทธาสาธุชน โดยมีท่านนายอำเภอแม่เมาะเป็นประธานผ่วยฆราวาส ขาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าคน

จึงขอเจริญพรบอกบุญมายังท่านคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ "ถวายสังฆทานชุดใหญ่ และมอบชีวิตใหม่ ไถ่ชีวิตโค กระบือ" จำนวน ๑๙ ชุด ๑๙ ชีวิต ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. สังฆทานชุดใหญ่พร้อมปัจจัยใส่ซอง จำนวน ๑๙ ชุด ๆ ละ ๑,๓๐๐ บาท
๒. มอบชีวิตใหม่ ไถ่ชีวิตโค กระบือ จำนวน ๑๙ ตัว ๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท

หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาของท่านทั้งหลาย และขอให้อานสิงค์ผลบุญในครั้งนี้ จงส่งผลให้คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย นิราศทุกข์ นิราศโศก นิราศโรค นิราศภัย ประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ.

จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดพิจารณาร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธา

ขอเจริญพร
พระครูปลัดอัครพล กนฺตธมฺโม
เจ้าสำนักสงฆ์ฉลองราชศรัทธาราม

โทรศัพท์ 08-5037-0370 อีเมล์ maemoh1@hotmail.com

ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน มอบชีวิตใหม่ ไถ่ชีวิตโค กระบือ ๑๙ ชุด ๑๙ ชีวิต ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ
ชื่อบัญชี สำนักสงฆ์ฉลองราชศรัทธาราม (มอบชีวิตใหม่ ไถ่ชีวิตโค กระบือ)
500-0-22149-4


http://board.palungjit.com/f108/ร่วมทำบุญ-มอบชีวิตใหม่-ไถ่ชีวิตโค-กระบือ-ท้อง-๑๐-ก-พ-๕๖-จำนวน-๑๙-ชีวิต-ตามกำลังศรัทธา-344780-16.html
วัดฉลองราชศรัทธาราม จ.ลำปาง เตรียมจัดพิธี ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในวันที่ 10 ก.พ.56
จากเรื่องเล่าเช้านี้

http://morning-news.bectero.com/เรื่องเล่าเช้านี้-ข่าวภูมิภาค/วัดฉลองราชศรัทธารามเตรียมจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ-2013010710-6-1.html

ภาพการทำบุญในอดีต

http://board.palungjit.com/f108/ร่วมทำบุญ-มอบชีวิตใหม่-ไถ่ชีวิตโค-กระบือ-ท้อง-๑๐-ก-พ-๕๖-จำนวน-๑๙-ชีวิต-ตามกำลังศรัทธา-344780.html


ครอบครัวเรามีโอกาสได้ร่วมบุญไถ่ชีวิตโคกระบือและค่าอาหารในครั้งนี้ จำนวนเงินรวม 45,000 บาท โดยจะเป็น โค 1ตัว และกระบือท้อง 1 ตัว และได้ขออนุญาต พระครูปลัดอัครพล กนฺตธมฺโม ตั้งชื่อทั้ง 3 ตัว ว่า โคตัวแรกชื่อ “บอกบุญ” แม่กระบือชื่อ “ร่วมบุญ” และลูกกระบือในท้องชื่อ “เพิ่มบุญ”

และได้มีโอกาสสนทนากับท่านพระครูปลัดอัครพล กนฺตธมฺโม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของโคกระบือที่ทางวัดได้ไถ่ชีวิตและรับเลี้ยงดู ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจจึงอยากแบ่งปันให้ผู้มีจิตเมตตาอยากไถ่ชีวิตได้ทราบดังนี้

วัดฉลองราชศรัทธารามรับเลี้ยงจนหมดอายุขัย จนรุ่นลูก หลาน เหลน โหลน ไม่ให้ใคร ไม่แลกเปลี่ยน ไม่เจาะจมูกเพื่อไปใช้งาน ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติ และจะฝังไมโครชิพทุกตัว และกรมปศุสัตว์จะมาดูแล เรื่องวัคซีน และยาต่างๆ

วัดฉลองราช มีเนื้อที่ 200 กว่าไร่ โดยจะแบ่งเป็นตัวเรือนเลี้ยง คอกและสระน้ำ ประมาณ 30 ไร่ โดยได้รับการอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการมาช่วยทำให้ ส่วน เนื้อที่ที่เหลือประมาณ 200 ไร่จะแบ่งเป็น 3 แปลงเพื่อปลูกหญ้าเป็นอาหาร ช่วยหน้าฝนไม่จำเป็นต้องซื้ออาหาร แต่หน้าแล้ง ประมาณ 5-6 เดือน ต้องซื้อฟางประมาณ เดือนละ 12,000 บาท ใครอยากร่วมทำบุญฟาง ค่าอาหารสัตว์หน้าแล้ง ฟ่อนละ 4 บาท

ปัจจุบันวัดมีกระบือ 39 ตัวและโคร้อยกว่าตัว รวมแล้วประมาณเกือบ 200 ชีวิต ซึ่งทางวัดสามารถรองรับได้ถึง 300 ตัว โดยทางจังหวัด จะสนับสนุนงบประมาณทำบ่อแก๊ซชีวภาพ และจะผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเป็นรายได้ให้ทางวัดฉลองราช

ทางวัดยินดีรับเลี้ยงโค กระบือ ที่ถูกไถ่ชีวิตมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถไปไถ่ชีวิตที่ไหนก็ได้และนำมาให้ทางวัดฉลองราชเลี้ยงดู ไม่จำกัด เพศ อายุ ฝังไมโครชิพให้ สามารถตั้งชื่อและมาเยี่ยมดูที่วัดได้ตลอดเวลา

โคกระบือถ้ามีการตายทางวัดจะให้ปศุสัตว์มาตรวจหาสาเหตุการตาย และจะไม่มีการกินเนื้อ ขายเขา หรือ อวัยวะต่างๆ โดยจะฝังครบทั้งตัว

พอได้คุยกับท่านและทราบรายละเอียดทั้งหมดครอบครัวเราก็มีความสุขมากที่ได้ช่วยเขาพ้นจากความตายไปอยู่สวรรค์ บนดินที่มนุษย์จัดให้ โดยที่ไม่ต้องทำงานหนัก ไม่มีใครมาเอาชีวิตหลังจาก ๕ ปีหลังการไถ่มา สามารถช่วยชีวิตได้ทุกเพศ ทุกวัย และลูกหลานเขาก็ปลอดภัย มีที่กิน ที่อยู่ ยารักษาโรค อยู่กันไปจนหมดอายุขัยกัน

จึงอยากเชิญช่วยท่านผู้มีจิตเมตตา หาข้อมูลสอบถามให้ละเอียด ว่าสถานที่ที่ท่านจะนำโคกระบือที่ท่านไถ่ชีวิตไปแล้ว ให้เขาได้อยู่รอดปลอดภัยได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีไปทั้งเขาและลูกหลาน จนเขาหมดอายุขัย

และผมจะช่วยนำข้อมูลเหล่านี้ไปบอกบุญตามที่ต่างๆ ขอความกรุณา พระครูปลัดอัครพล แนะนำเพิ่มเติมติติง เพราะถ่ายทอดมาจากที่สนทนากับพระครูท่าน อาจคลาดเคลื่อนบ้าง แต่ที่แน่ๆ คือเป็นบุญกุศลที่ครอบครัวเรามีความสุขใจอย่างยิ่ง

http://board.palungjit.com/f108/ร่วมทำบุญ-มอบชีวิตใหม่-ไถ่ชีวิตโค-กระบือ-ท้อง-๑๐-ก-พ-๕๖-จำนวน-๑๙-ชีวิต-ตามกำลังศรัทธา-344780-17.html


ภาพวันงานครับ

http://board.palungjit.com/f108/ขอเชิญร่วมทำบุญ-ไถ่ชีวิตโค-กระบือท้อง-๑๙-ตัว-งานประจำปีสรงน้ำพระบรมธาตุ-๑๘-เม-ย-๕๖-344780-19.html


 3,954 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย