ขอเผยแพร่รูปภาพของ พระบรมสารีริกธาตุ

 niyomva    26 เม.ย. 2557

เพื่อผู้ที่มีศรัทธา หรือ ผู้ที่สนใจ
อนุโมทนา สาธุครับ


 4,112 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย