ขอเชิญร่วมทำบุญ แผ่นทอง เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ซึ่งทุกๆ 5 ปีจะมีการนำแผ่นทองพระเจดีย์ลงมาขัดล้าง ทำความสะอาด และปิดทองใหม่ให้เหลืองอร่ามงามตา และนำขึ้นไปประดิษฐานอีกครั้ง

 deepertick  

ปิดรับยอดแล้วนะค่ะ
อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะค่ะ สาธุๆ


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• วัดป่าโมก วรวิหาร

• พระเคร่ง (ฮาธรรมะพระพยอม)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• คุณสมบัติของผู้นำ ( ราโชวาทชาดก )
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย