--รบกวนถามเรื่องการลาสึกในเดือนที่เข้าพรรษาแล้วครับ---

     

ไม่ทราบว่ากระผมจะบวชก่อนเข้าพรรณษาแล้วจะสามารถสึกก่อนออกพรรณษาได้หรือปล่าวครับ มรผลอย่างไรหรือปล่าว ฟังๆมาเขาบอกว่าเปนคนดิบ คืออะรัยครับ รบกวนด้วยครับ
ถ้าจะกล่าวตามจารีต วัฒนธรรมประเพณี ไม่มีใครเขามีความคิดแบบคุณดอกขอรับ ถ้าจะบวชแบบบวช 7 วัน 15 วัน เขานิยมบวชกันในฤดูกาลที่ไม่ใช่ฤดูกาล เข้าพรรษา
เพราะถ้าบวชตอนก่อนเข้าพรรษา จนถึงเข้าพรรษาแล้ว เขาจะไม่ลาสิกขาก่อนออกพรรษา อย่างเด็ดขาด เพราะเขาถือกันว่า ถ้าสึกกลางพรรษา จะมีแต่โชคร้าย อีกทั้ง ยังแสดงให้เห็นถึงสภาพสภาวะจิตใจที่ไม่มีความอดทน ฯลฯ
ดังนั้นถ้าจะบวชไม่นาน ก็ควรหลีกเลี่ยง จะยืดเวลาการบวชหลังออกพรรษา ก็ได้ เพราะกลางพรรษา เขาก็ไม่นิยมบวชกัน
ยกเว้นบวชหน้าศพ


การบวชไม่สำคัญที่ระยะเวลาในการบวชหรอกครับ
มันสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติตัวในขณะที่บวชอยู่ตางหาก
ในขณะที่บวชปฏิบัติตัวดี ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมะวินัย
อย่างจริงจัง นี่ซิคือการบวชที่แท้จริง ถึงจะบวชแค่ 3 วัน 7 วัน
ก็ถือได้ว่าใช้เวลาได้คุ้มค่ามากกว่าคนที่บวช 10 ปี 100 ปี
แต่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมะวินัย ก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์ใดเลยครับ
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยครับ
ขออนุโมทนาครับ
การบวชไม่สำคัญที่ระยะเวลาในการบวชหรอกครับ
มันสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติตัวในขณะที่บวชอยู่ตางหาก
ในขณะที่บวชปฏิบัติตัวดี ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมะวินัย
อย่างจริงจัง นี่ซิคือการบวชที่แท้จริง ถึงจะบวชแค่ 3 วัน 7 วัน
ก็ถือได้ว่าใช้เวลาได้คุ้มค่ามากกว่าคนที่บวช 10 ปี 100 ปี
แต่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมะวินัย ก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์ใดเลยครับ
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยครับ
ขออนุโมทนาครับ
สาธุ ขอให้ทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์ก็เพียงพอ การสึกในพรรษาทุกวันนี้ทำได้โดยการไม่ลงโบสถในวันเข้าพรรษาแต่ไม่มีใครนิยมทำกัน


สาธุ ขอให้ทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์ก็เพียงพอ การสึกในพรรษาทุกวันนี้ทำได้โดยการไม่ลงโบสถในวันเข้าพรรษาแต่ไม่มีใครนิยมทำกัน

พระ ฐิต โสภโณ - 202.149.24.161 [5 ก.ค. 2551 08:35 น.] คำตอบที่ 4

รบกวนอธิบายหน่อยนะครับ


 4,063 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย